Personal Coaching - ontwikkelingscoaching
CQ trainer - Jeroen Jansen

Je kan nog zo overtuigd zijn van de talenten die je bezit, maar als je omgeving ze niet herkent, is het net of ze niet bestaan.
CQtrainer

Heb je het gevoel dat je persoonlijke ontwikkeling maar niet op gang komt of voel je je geleefd?


Heb je het gevoel dat je niet goed begrepen wordt door anderen?


Verlang je naar groei en ontwikkeling die nieuwsgierigheid, levensvreugde en nieuwe perspectief mogelijk maakt?

Stacks Image 69

J.Rotter heeft al eerder duidelijk uitgelegd hoe ons gedrag wordt afgestemd in de omgeving waarin we opgroeien en leven (zie figuur). Dit filtert onze persoonlijke acties en intenties.

COACHING VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


Dan biedt CQ-Coaching de oplossing en eye-openers om je te bevrijden. CQ-Coaching is een combinatie tussen tussen een Talent-, Vitaliteits- en Leefstijlcoach. Zelf-realisatie staat centraal in je relatie met jouw persoonlijke sociale omgeving. Het beste van beide werelden, als wetenschap en spiritualiteit, je binnenwereld en buitenwereld, als IQ en EQ, komen hierin bij elkaar. Onze sociale praktijk kan ons gevangen houden in gewoonten, opvattingen en overtuigingen die groei afremmen. Hierin leren we wie we denken te zijn … maar meestal niet wie we als persoon met onze talenten echt zijn. We leren nu eenmaal van anderen. Dit is dus jouw persoonlijke zoektocht. Hier speelt CQ coaching op in vanuit een zeer doeltreffende methodiek.


CQ kernmodel

50 jaar intercultureel wetenschappelijk onderzoek verenigd voor persoonlijke ontwikkeling in relatie met je omgeving. Gewoon omdat dit wereldwijd werkt, ongeacht de culturele achtergrond.


Ik werk al jaren met betrouwbare tools die individueel en in groepen veel succes boeken. Deze heb ik aangepast voor Personal Coaching. Doorbreek patronen en gewoontes. Kom los van opvattingen en overtuigingen van anderen en/of jezelf. Maak groei weer mogelijk. Het contrast tussen wat de omgeving van je vraagt en waar jij persoonlijk voor gemaakt bent, staat hierbij centraal. Ik focus op differentiatie: wat maakt jou uniek! En met welke strijd kamp jij persoonlijk?

Voor jezelf ben je nooit vreemd. Alleen voor een ander.
Jeroen Jansen
Stacks Image 24

Of jouw talent ontwikkeld wordt is sterk afhankelijk van de erkenning door en waardering van de mensen om je heen (je omgeving). In de relatie met hen zelf kun je invloed uitoefenen, als je weet waarin je persoonlijk betrouwbaar resultaat kan bieden. Dit ga ik voor je in kaart brengen in deze Coaching.



Ik kan je garanderen dat het je voldoende voedingstof biedt voor je zelfontwikkeling. Zowel op wetenschappelijk als op spiritueel gebied. Ontdek de wereld aan mogelijkheden.

Stacks Image 50
Stacks Image 41

INSTRUMENTEN


Binnen deze coaching gebruik ik de diversiteitscan van CQtrainer, het Human Design systeem, de waardercirkel van S.Schwartz (PVQ), LOC, en CQS.


In de intake worden een aantal geboortegegevens gevraagd die de input gaat leveren voor je persoonlijke profiel. De diversiteitscan biedt de basis voor het omgevingsprofiel.


Voor deze Coaching zullen 2 sessies nodig zijn om het contrast tussen je persoonlijk en je omgeving duidelijk te maken. Deze sessies kunnen online plaatsvinden of in persoon en zullen ongeveer 1 uur per sessie plaats vinden. Hiernaast ontvang je uitgebreide documentatie over je persoonlijk profiel, je omgevingsinvloeden en je uitdagingen in relatie tot die omgeving. Aangevuld met verdere verwijzing voor meer verdieping.

PRIVACY

Met je persoonlijke gegevens wordt natuurlijk strikt vertrouwelijk omgegaan voor zo lang onze coaching duurt. Daarna worden ze verwijderd.